Constructing the Limes

Employing citizen science to understand borders and border systems from the Roman period until today

Dit project gaat over grenzen, in het bijzonder over de grens van de Romeinse Rijk in Nederland, de zogeheten Nedergermaanse Limes; we onderzoeken niet alleen hoe deze in de oudheid invloed had op migratie en de import van goederen en gewassen, maar ook hoe deze grens tot vandaag de dag zichtbaar wordt gemaakt als cultureel erfgoed en hoe het ons hedendaags denken over grenzen beïnvloedt.

Aan de ene kant zal de  limes als culturele contactzone in beeld worden gebracht  door middel van archeologische vondsten en technieken, en met behulp van citizen science. Dit stelt ons in staat het functioneren van de grenszone nauwkeuriger dan tot nu toe mogelijk was in de Romeinse periode te reconstrueren. Aan de andere kant staat de receptie van de limes centraal: hoe werd de grens ge(re)construeerd om vervolgens te worden ingezet ten behoeve van natievorming en het creëren van een nationale en regionale identiteit.

Door deze aanpak kunnen we hedendaagse attitudes ten aanzien van grenzen beter begrijpen en de hedendaagse publieke debatten rondom grenzen en culturele ontmoetingen verrijken – en corrigeren – met historische kennis. Het doel van het project is om samen met verschillende maatschappelijke partners het wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Nieuws

C-Limes Partners