Team

Lara Boon

Lara is de projectmanager van Constructing the Limes. Binnen het project zorgt ze ervoor dat de randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie worden gerealiseerd. Lara beheert zowel de interne als de externe communicatie, zoals de website en social media kanalen.

Na een bachelor en master in Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht werd Lara werkzaam in de erfgoedsector en publieksarcheologie voor verschillende organisaties.

Voor vragen over het project kun je contact opnemen via limes@uu.nl.

Paschalina Garidou

Paschalina Garidou holds a BSc in Political Sciences from the Aristotle University of Thessloniki (A.U.Th.). She acquired her MSc in Human Geography (specialization in “Europe: Borders, Identity and Governance”) at Radboud University (cum laude).

Her Master’s thesis was conducted under the supervision of Prof. Dr. Henk van Houtum and is entitled “Refugee crisis and the EU external border regime: The Greek Case”. In December 2020 she had been awarded the GLOCAL Master Thesis Prize 2019-2020.

She is currently an external PhD candidate at the department of Geography at Radboud University. Her research focuses on the EU border and migration policies. Specifically, it investigates the genealogy of the Moria border camp from its conception as part of the EU hotspot approach up until its demolition and reincarnation as the temporary accommodation structure at the Kara Tepe area, in Lesvos.

The objective of her research is to revisit and reconstruct the Roman legacy of the current dominant geopolitical discourse on borders and camps, as well the various Roman mythical symbolisms associated to the idea of territorial limits and cross-border movement.

Dr. Arjen de Groot (WUR)

Dr. Arjen de Groot is werkzaam als senior onderzoeker bij het Laboratorium voor Ecologische Genetica van Wageningen Environmental Research (onderdeel van Wageningen UR).

Arjen en zijn team beantwoorden toegepaste ecologische vragen via genetische technieken, en zijn gespecialiseerd in het gebruik van environmental DNA (eDNA; het DNA dat dieren achterlaten in de bodem of het water).

Binnen Constructing the Limes gaat Arjen, i.s.m. de UU en Kopenhagen Universiteit, proberen om eDNA-sporen uit archeologische contexten (ancient eDNA) te gebruiken om te speuren naar de aanwezigheid van ziekteverwekkers en landbouwgewassen, om zo beter zicht te krijgen op eetgewoontes en ziektes in de oudheid.

Dr. Lisette Kootker (VU)

Lisette Kootker is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze voltooide een MSc in Geoarcheologie aan de VU (cum laude) en heeft een PGDip. in Osteoarchaeology (distinction, Bournemouth University, UK). Haar prijswinnende promotieonderzoek richtte zich op de implementatie van Sr isotopengeochemie in Nederlands archeologisch onderzoek.

Binnen het C-Limes project zal zij de bestaande Sr isoscape van Nederland updaten. Deze nieuwe gegevens zijn essentieel voor het bestuderen van menselijke mobiliteitspatronen binnen het limes-grenslandschap en zullen, in combinatie met de e- en aDNA-data, licht werpen op de aard van interregionale migratie en de grens-samenleving-mobiliteit nexus.

Dr. Stijn Heeren (VU)

Stijn Heeren is universitair docent archeologie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Naast zijn docentschap is hij projectleider van het PAN-programma (Portable Antiquities of the Netherlands), waarin door particulieren verzamelde archeologische artefacten worden gedocumenteerd en online gepubliceerd (zie www.portable-antiquities.nl).

In C-LIMES coördineert Stijn Heeren werkpakket 2: Limesarcheologie: een verkenning van de limes als scheidslijn of verbindingszone.

De belangrijkste onderzoeksinteresses van Stijn Heeren zijn plattelandsgemeenschappen, hun nederzettingen, begraafplaatsen en materiële cultuur, van de Late IJzertijd tot de Vroege Middeleeuwen, ruwweg de periode 250 v. Chr. tot 1000 n. Chr. Metalen artefacten, de Lage Landen en de Laat-Romeinse periode (3de tot 5de eeuw) hebben zijn speciale aandacht.