Team

Maak kennis met ons interdisciplinaire team.

[Projectleider] Dr. Saskia Stevens (UU)

Als universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur aan de Universiteit Utrecht houdt Saskia Stevens zich bezig met de geschiedenis en archeologie van de Romeinse Periode. Saskia’s onderzoek richt zich op de dynamiek en betekenis van grenzen en grenslandschappen in het Romeinse Rijk.

Binnen Constructing the Limes onderzoekt Saskia de functie van de limes in de Romeinse tijd. Als projectleider binnen dit project is Saskia verantwoordelijk voor de interdisciplinaire samenwerking tussen alle academische partners in ons team, onderhoudt ze contact met de maatschappelijke partners die dit NWA project dragen, en zorgt ze ervoor dat onze resultaten met zoveel mogelijk belangstellenden gedeeld worden.

Lara Boon

Lara Boon is de projectmanager van Constructing the Limes. Binnen het project zorgt ze ervoor dat de randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie worden gerealiseerd. Lara beheert zowel de interne als de externe communicatie, zoals de website en social media kanalen.

Na een bachelor en master in Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht werd Lara werkzaam in de erfgoedsector en publieksarcheologie voor verschillende organisaties.

Voor vragen over het project kun je contact opnemen via limes@uu.nl.

Paschalina Garidou

Paschalina Garidou acquired her MSc in Human Geography at Radboud University (cum laude). Her Master’s thesis was conducted under the supervision of Prof. Dr. Henk van Houtum and is entitled “Refugee crisis and the EU external border regime: The Greek Case”.

As an external PhD researcher at the department of Geography at Radboud University, she researches the EU border and migration policies. The objective of her research is to reconstruct the Roman legacy of the current dominant geopolitical discourse on borders and camps, as well the various Roman mythical symbolisms associated to the idea of territorial limits and cross-border movement.

Dr. Wouter Vos (Saxion)

Wouter Vos is archeoloog en gespecialiseerd in de Romeinse tijd. De afgelopen 25 jaar werkte hij langs de Limes in Woerden, Vechten, Alphen a/d Rijn en Valkenburg ZH en promoveerde hij in 2009 op het Bataafse platteland van het Kromme-Rijngebied. Sinds 2013 werkt hij, naast zijn advies- en onderzoeksbureau Vos Archeo, bij Saxion Hogeschool (Deventer).

In Constructing the Limes participeert Saxion vanuit een praktische, toegepast wetenschappelijke wijze met nadruk op techniek. Doelstellingen? 1) vaststellen door allerlei technieken van tijdelijke legerkampen waarvan er in Nederland nu slechts enkele bekend zijn. 2) ‘oud’ Limes-onderzoek ontsluiten dat verborgen ligt in archeologische depots om die klaar te maken voor wetenschappelijk onderzoek.

Jeroen Oosterbaan (Saxion)

Jeroen Oosterbaan is een docent en onderzoeker bij de opleiding archeologie aan de Saxion Hogeschool. Na zijn studie Provinciaal-Romeinse archeologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft hij vooral onderzoekservaring opgedaan in de regio Nijmegen. Hier heeft hij veel archeologisch onderzoek uitgevoerd naar stedelijke en militaire nederzettingen uit de Romeinse periode.

Jeroen zal zich vanuit zijn archeologische kennis en ervaring richten op het onderzoek naar nog onbekende tijdelijk gebruikte Romeinse legerkampen. Daarnaast zal hij een coördinerende rol hebben tijdens het uitwerken van reeds uitgevoerd archeologisch onderzoek, waarmee uiteindelijk een beter beeld zal ontstaan van functioneren van de Romeinse rijksgrens in Nederland.

Dr. Arjen de Groot (WUR)

Dr. Arjen de Groot is werkzaam als senior onderzoeker bij het Laboratorium voor Ecologische Genetica van Wageningen Environmental Research (onderdeel van Wageningen UR).

Arjen en zijn team beantwoorden toegepaste ecologische vragen via genetische technieken, en zijn gespecialiseerd in het gebruik van environmental DNA (eDNA; het DNA dat dieren achterlaten in de bodem of het water).

Binnen Constructing the Limes gaat Arjen, i.s.m. de UU en Kopenhagen Universiteit, proberen om eDNA-sporen uit archeologische contexten (ancient eDNA) te gebruiken om te speuren naar de aanwezigheid van ziekteverwekkers en landbouwgewassen, om zo beter zicht te krijgen op eetgewoontes en ziektes in de oudheid.

Prof. Dr. Gareth Davies (VU)

Professor Gareth R. Davies (Earth Science, Vrije Universiteit, Amsterdam) specialises in the application of geochemistry to understand formation of rocks and the environment. Over the last decades, he has built up a world leading group that has developed and applied state of the art isotope geochemistry techniques to constrain palaeomobility patterns and diet of humans and animals. He also studies trade of pre-colonial jade in the Caribbean and the manufacture and distribution of metals and pigments from pre-history to modern times. Davies leads work package 3.

Dr. Lisette Kootker (VU)

Lisette Kootker is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze voltooide een MSc in Geoarcheologie aan de VU (cum laude) en heeft een PGDip. in Osteoarchaeology (distinction, Bournemouth University, UK). Haar prijswinnende promotieonderzoek richtte zich op de implementatie van Sr isotopengeochemie in Nederlands archeologisch onderzoek.

Binnen het Constructing the Limes project zal zij de bestaande Sr isoscape van Nederland updaten. Deze nieuwe gegevens zijn essentieel voor het bestuderen van menselijke mobiliteitspatronen binnen het limes-grenslandschap en zullen, in combinatie met de e- en aDNA-data, licht werpen op de aard van interregionale migratie en de grens-samenleving-mobiliteit nexus.

Arjan Ruiter (VU)

Opgeleid als archeoloog aan Universiteit Leiden met een specialisatie in provinciaal Romeinse archeologie heeft Arjan Ruiter eerst enkele jaren in ‘het veld’ gestaan, zoals we dat zeggen.

Binnen werkpakket 2 van Constructing the limes houdt Arjan zich als promovendus bezig met de archeologie van Romeins Nederland ten zuiden én noorden van de Rijn, de rivier die op dat moment de rijksgrens vormde. De focus ligt hierbij op de verspreiding van materiële cultuur en hoe objecten verspreid raakten over een groot deel van Nederland, zowel binnen als buiten het rijk.

Maura De Coster (VU)

Maura De Coster behaalde een MA in Kunstwetenschappen en Archeologie aan de Vrije Universiteit Brussel (magna cum laude). Haar master thesis “Mobility and Funerary rituals in the Roman Provinces: A multidisciplinary approach to the cremation necropolis of Wanzoul, Belgium”, maakte gebruik van strontium isotopen analyse, osteologisch onderzoek en de analyse van graf assemblages om een beter beeld te krijgen over de mobiliteit van de populatie begraven in een rurale necropolis.

In het Constructing the Limes project gaat Maura aan de slag als doctoraal onderzoeker. Haar onderzoek zal zich concentreren op het construeren van mobiliteit en dieet langs de Limes aan de hand van multi-isotopen analyse van de menselijke resten.

Luuk Winkelmolen (RU)

Luuk Winkelmolen is onderzoeker bij de afdeling Geografie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen het project Constructing the Limes doet hij onderzoek naar de filosofie en hedendaagse betekenis van de Romeinse Limes. Vanuit een politiek geografisch en geopolitiek perspectief onderzoekt hij wat de nalatenschap en interpretatie is van de Romeinse tijd voor ons hedendaagse denken over territoria, grenzen en migratie.

Hij behaalde zijn master Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (cum laude) en schreef een masterscriptie over het geopolitieke gedrag van Rusland in Europa.

Anna van der Weij (UU)

Anna van der Weij is sinds 2021 verbonden aan de Universiteit Utrecht als promovendus bij het interdisciplinaire project Constructing the Limes. 

Haar onderzoek focust zich op de werking van het grensgebied rond de Neder-Germaanse limes, van Noord-Nederland tot en met Noord-Frankrijk, tijdens het vroege Romeinse keizerrijk. Ze is daarbij geïnteresseerd in de impact van de inwoners op het landschap en vice versa en onderzoekt dit onder andere aan de hand van religieuze praktijken binnen het onderzoeksgebied.

Haar bredere onderzoeksinteresses omvatten Romeinse religie, archeologie en geschiedenis van de Romeinse Keizertijd, met name met betrekking tot identiteit. Zij maakt daarbij graag gebruik van geofysische, epigrafische en numismatische data.

Dr. Stijn Heeren (VU)

Stijn Heeren is universitair docent archeologie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Naast zijn docentschap is hij projectleider van het PAN-programma (Portable Antiquities of the Netherlands), waarin door particulieren verzamelde archeologische artefacten worden gedocumenteerd en online gepubliceerd.

In Constructing the Limes coördineert Stijn Heeren werkpakket 2: Limesarcheologie: een verkenning van de limes als scheidslijn of verbindingszone.

De belangrijkste onderzoeksinteresses van Stijn Heeren zijn plattelandsgemeenschappen, hun nederzettingen, begraafplaatsen en materiële cultuur, van de Late IJzertijd tot de Vroege Middeleeuwen, ruwweg de periode 250 v. Chr. tot 1000 n. Chr. Metalen artefacten, de Lage Landen en de Laat-Romeinse periode (3de tot 5de eeuw) hebben zijn speciale aandacht.

Kadir Toykan Özdogan (UU)

Kadir Toykan Özdoğan studied Anthropology and Prehistoric Archaeology as double major at Istanbul University. He acquired his Evolutionary Anthropology MSc degree at University of Vienna with the thesis “Minimally invasive DNA extraction from the Human Petrous Bone”.

He worked as a lab technician at Pinhasi Ancient DNA Lab for 3 years and gained knowledge on paleogenomic studies and involved plenty of international projects that aimed recovering ancient DNA from anthropogenic environments.

He is now part of the group which works on developing standardized method for obtaining ancient environmental DNA within the Constructing the Limes project.

Vincent van der Veen

Vincent van der Veen is vondstregistrator bij PAN (Portable Antiquities of the Netherlands), een online database voor archeologische artefacten uit particuliere collecties.

Binnen Constructing the Limes coördineert hij de samenwerking tussen PAN en lokale archeologische werkgroepen en heemkundekringen, die vaak grote archeologische collecties beheren. Daarnaast organiseert hij evenementen als registratie- en kennisdagen.

Zijn belangrijkste onderzoeksinteresse is het militaire aspect van de Nederlandse limes. In het kader hiervan voert hij naast zijn werk bij PAN een promotieonderzoek uit over het Nijmeegse legioensfort en het daaromheen gelegen kampdorp. De focus hierbij ligt op de verspreiding van vondstmateriaal en wat dit ons kan vertellen over aspecten als chronologie, ruimtegebruik en de interactie tussen beide gemeenschappen.