Publicatie

“Menselijke mobiliteit in het grensgebied van de Nedergermaanse limes (40-470 na Chr.)” door Lisette Kootker en Stijn Heeren

Het voornemen van het Romeinse bestuur om de Nedergermaanse limes te ontwikkelen tot een militaire zone moet een katalysator zijn geweest voor (lange-afstands) menselijke en dierlijke mobiliteit in de loop van de 1e eeuw na Chr. Een team van onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (dr. Lisette Kootker en dr. Stijn Heeren) en ADC ArcheoProjecten  (dr. Henk van der Velde) heeft een combinatie van Sr-O-C isotopenonderzoek toegepast op in totaal 21 crematies (bot en het rotsbeen, de pars petrosa) en 21 inhumaties (gebitselementen) uit de Nederlandse Nedergermaanse limes grensstreek om de demografische dynamiek tussen 150 en 500 na Chr. te bestuderen.

Lees meer

“Large-scale migration into Britain during the Middle to Late Bronze Age”

Gepubliceerd in: Nature Kadir Toykan Özdoğan (UU) en Lisette Kootker (VU) hebben bijgedragen aan een grootschalig onderzoek naar menselijk DNA uit de Bronstijd, ca. 1300-800 v. Chr. Het onderzoek toont aan dat migratie vanuit Europa naar het zuiden van Groot-Brittannië veel gebruikelijker was dan tot nu toe werd aangenomen. Kadir Toykan Özdoğan legt aan Universiteit…

Lees meer