Nieuws

‘De evolutie van de Utrechtse Limes’ door David van Oeveren

Titel: De evolutie van de Utrechtse Limes: een interpretatiestrijd in de negentiende eeuw
Auteur: David van Oeveren
Publicatiejaar: 2023
Publicatietype: artikel in jaarboek (Oud-Utrecht)

Samenvatting

Dit artikel, geschreven door promovendus David van Oeveren, geeft een overzicht van de opkomst van het academische limes-onderzoek in Utrecht en bestudeert hoe de introductie van het begrip ‘limes’ aan het begin van de twintigste eeuw onze blik op de Romeinse aanwezigheid in het huidige Utrecht heeft beïnvloed.