Heel Heerlen Graaft!

In het gemeenschapsarcheologieproject “Heel Heerlen Graaft!” gingen 150 vrijwilligers, onder begeleiding van archeologen, op zoek naar het Romeinse verleden van Heerlen. Tijdens de Grote Graafdagen op 9 en 10 september 2023 is er op 25 locaties in de stad via mini-opgravingen (1m²) gezocht naar naar Romeinse resten.

Wetenschappelijke vraag

Om het belang van Heerlen (toen bekend als Coriovallum) binnen het Romeinse Rijk nog beter te begrijpen, is Constructing the Limes actief betrokken bij “Heel Heerlen Graaft”. Het doel van dit meerjarige onderzoek is om een dieper inzicht te krijgen in de impact van de Romeinse rijksgrens, ook wel de Nedergermaanse Limes genoemd, op de bewoners van het grensgebied. Welke rol speelde de grens bij migratie in die tijd? Hoe verliep de verspreiding van goederen en nieuwe voedingsmiddelen in dit Romeinse grensgebied? Met behulp van “Heel Heerlen Graaft” hopen we stap voor stap dichter bij de antwoorden op deze vragen te komen.

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar oude DNA-sporen in het organische materiaal dat we aantreffen in de Romeinse bodemlagen, bekend als ancient sedimentair DNA-onderzoek. Dankzij een nieuwe techniek kunnen we meer te weten komen over het dieet van de Heerlenaren in de Romeinse tijd en wellicht zelfs inzicht krijgen in hun gezondheid.

Maatschappelijk belang

Voor het eerst in Nederland wordt er op deze schaal samen met participanten een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een stad; een unieke kans om het draagvlak voor archeologie te vergroten en de inwoners van Heerlen actief te verbinden en te betrekken bij de geschiedenis van hun stad.

Resultaten

Op dit moment wordt er verder onderzoek gedaan naar alle vondsten. Een impressie van de eerste resultaten kun je hier lezen. De resultaten worden op deze pagina en onze social media kanalen gedeeld, dus houd deze goed in de gaten.

Tentoonstelling

Op 15 december 2023 opende de expositie ‘Heel Heerlen Graaft! Deelnemers vertellen’ in De Vondst in Heerlen. Vier vrijwilligers, samen met het Thermenmuseum, hebben deze tentoonstelling gerealiseerd waarin de ervaringen en vondsten van de deelnemers te zien zijn. De expositie is tot half maart 2024 te zien. Lees hier meer over de tentoonstelling.

Fotogalerij 9/10 september 2023

Heel Heerlen Graaft in de media:

Saskia Stevens en Maud Prakken- Senden (een van de vrijwilligers van Heel Heerlen Graaft) waren te gast bij Spijkers met Koppen (BNNVARA) om te vertellen over hun ervaringen bij Heel Heerlen Graaft (16 september 2023).

Samenwerking

“Heel Heerlen Graaft” is een burgerwetenschapsproject dat in samenwerking met de gemeente Heerlen wordt georganiseerd onder de vlag van Constructing the Limes, en wordt gefinancierd door NWO en de gemeente Heerlen. Het betreft een nauwe samenwerking tussen de gemeente Heerlen, Constructing the Limes, NWO, het Thermenmuseum, Restaura en De Vondst, LGOG, Via Belgica en talloze enthousiaste vrijwilligers.