Evenement

Reuvensdagen 2022

Arjen de Groot en Lisette Kootker

Het team van Constructing the Limes heeft dit jaar deelgenomen aan de Reuvensdagen, de jaarlijkse nationale archeologieconferentie, dit jaar gehouden in Breda. Het was een geweldige manier voor verschillende teamleden om hun eigen onderzoek binnen het project te presenteren aan het bredere (commerciële) archeologische veld en in contact te komen met Nederlandse archeologen.

Vier van onze promovendi, Arjan de Ruiter, Anna van der Weij, Kadir Toykan Özdogan en Maura De Coster, hebben met succes hun promotieonderzoek gepitcht tijdens de “Present your PhD” sessie met als doel feedback te krijgen van het publiek over de interpretatie, methodologie, data en uitvoering van hun onderzoek. Arjan en Anna presenteerden hun PhD onderzoek onder de noemer “De impact van de Nedergermaanse Limes een studie van materiële cultuur en begrafenisrituelen”. Maura en Kadir richtten zich vervolgens op aspecten als aanwezigheid, dieet en mobiliteit van (gecremeerde) mensen en dieren door middel van isotopen en sedaDNA-onderzoek.

Anna van der Weij, Lisette Kootker, Maura De Coster, Arjan Ruiter and Kadir Toykan Ozdogan bij de poster presentatie

Naast de podiumpresentaties presenteerden drie van hen ook posters, die vooral op de tweede dag van de conferentie veel aandacht van de deelnemers trokken. Ook de poster van Lisette Kootker, die vroeg om input met betrekking tot locaties voor bemonsteringen voor de constructie van de tweede Nederlandse strontium-isoscape, die binnen het Constructing the Limes-project zal worden gegenereerd, werd goed gelezen en bezocht en er verschenen veel spelden op de kaart met suggesties voor nieuwe bemonsteringen.

Op de tweede dag hadden we onze eigen sessie onder voorzitterschap van Lisette, getiteld “Leven langs de Nedergermaanse Limes”, die een volle zaal trok. Naast een lezing over het project door Saskia Stevens, lezingen over isotopen- en humaan aDNA-onderzoek door respectievelijk Henk van der Velde (ADC) en Eveline Altena (LUMC), gaf Arjen de Groot een enthousiaste inleidende presentatie over de toepassing van sedaDNA binnen het project, de ontwikkeling van bemonsteringsstrategieën en monsterkits. Bovendien werden kort mogelijke onderzoeksvragen besproken die binnen de commerciële archeologie gesteld en met sedaDNA beantwoord kunnen worden.

Samenwerking met het Nederlandse archeologische veld is van het grootste belang voor het succes van het Constructing the Limes project. Samenwerking met onze collega’s is belangrijk bij het beschikbaar stellen van materiaal voor (destructief) onderzoek, het betrekken van het project bij locaties waar sedaDNA-monsters kunnen worden genomen, archeologische interpretatie van geochemische gegevens, enzovoort. De Reuvensdagen 2022 gaven ons daarmee een perfect platform om Constructing the Limes nog meer onder de aandacht van de Nederlandse archeologie te brengen, wat hopelijk leidt tot een nog optimalere integratie en samenwerking in de komende 3,5 jaar.