Citizen science

Citizen science, ook wel bekend als burgerwetenschap, is een onderzoeksbenadering waarbij iedereen wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit bevordert een inclusieve, participatieve en betrokken gemeenschap bij het onderzoek. Bovendien verkrijg je op deze manier toegang tot lokale kennis. En dat is van onschatbare waarde.

Constructing the Limes werkt mee aan een aantal burgerwetenschap projecten, zoals Heel Heerlen Graaft! en de registratie van de PUG collectie in de PAN database.

Heel Heerlen Graaft!

In het gemeenschapsarcheologieproject “Heel Heerlen Graaft!” gaan de inwoners van Heerlen op zoek naar het Romeinse verleden van hun stad. Tijdens de Grote Graafdagen op 9 en 10 september 2023 zullen meer dan 150 vrijwilligers op 25 locaties in de stad via mini-opgravingen (1m²) op zoek gaan naar Romeinse overblijfselen.

Om het belang van Heerlen (toen bekend als Coriovallum) binnen het Romeinse Rijk nog beter te begrijpen, is Constructing the Limes actief betrokken bij “Heel Heerlen Graaft”. Het doel van dit meerjarige onderzoek is om een dieper inzicht te krijgen in de impact van de Romeinse rijksgrens, ook wel de Nedergermaanse Limes genoemd, op de bewoners van het grensgebied. Welke rol speelde de grens bij migratie in die tijd? Hoe verliep de verspreiding van goederen en nieuwe voedingsmiddelen in dit Romeinse grensgebied? Met behulp van “Heel Heerlen Graaft” hopen we stap voor stap dichter bij de antwoorden op deze vragen te komen.

Daarnaast voeren we onderzoek uit naar oude DNA-sporen in het organische materiaal dat we aantreffen in de Romeinse bodemlagen, bekend als ancient sedimentair DNA-onderzoek. Dankzij een nieuwe techniek kunnen we meer te weten komen over het dieet van de Heerlenaren in de Romeinse tijd en wellicht zelfs inzicht krijgen in hun gezondheid.

“Heel Heerlen Graaft” is een burgerwetenschapsproject dat in samenwerking met de gemeente Heerlen wordt georganiseerd onder de vlag van Constructing the Limes, en wordt gefinancierd door NWO en de gemeente Heerlen. Het betreft een nauwe samenwerking tussen de gemeente Heerlen, Constructing the Limes, NWO, het Thermenmuseum, Restaura en De Vondst, LGOG, Via Belgica en talloze enthousiaste vrijwilligers.


PUG collectie in PAN registereren

Het Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG) startte in 1841 met het verzamelen en beheren van ‘oudheden’. Deze verzameling groeide uit tot een belangrijke en befaamde collectie van archeologische vondsten. De verzameling bestaat uit zo’n 12.000 objecten uit de alle perioden van de prehistorie tot de Late Middeleeuwen, maar met vooral veel Romeinse vondsten, onder andere afkomstig van de drie Romeinse forten Fort Fectio, het Domplein en Castellum Hoge Woerd. 

Nu wordt deze collectie, in het kader van Constructing the Limes, gedigitaliseerd in PAN (Portable Antiquities of the Netherlands). Het doel van PAN is om oudheidkundige vondsten te documenteren en online te publiceren, en zo de informatie over de vondsten en hun vondstlocatie beschikbaar te stellen voor wetenschap, erfgoedonderzoek, musea en alle andere geïnteresseerden.

Op woensdag- en vrijdagmiddagen (13:00-16:00) zijn vrijwilligers in het ArcheoLab van Castellum Hoge Woerd bezig met het registreren van de PUG-collectie in PAN.