Blog

Artikel: Spelden vol verhalen

In 2023 organiseerde Constructing the Limes in samenwerking met Portable Antiquities of the Netherlands (PAN), Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), en De Detector Amateur (DDA) een tweetal evenementen waar detectorvondsten zijn onderzocht om meer informatie te verkrijgen over de samenstelling en herkomst van Romeinse messing mantelspelden, of fibulae. De samenstelling van de aangeboden artefacten is met behulp van een ‘handheld’ XRF bepaald door Bertil van Os (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Hierbij zijn met name de loodwaardes van belang. De sporen van lood, de zogenaamde loodisotopen, dienen als een soort vingerafdruk voor de herkomst van andere metalen, zoals koper en zink, die werden gebruikt bij de vervaardiging van de legering messing. Een team van de Vrije Universiteit van Amsterdam, bestaande uit Stephen Merkel en Gareth Davies, heeft middels een techniek die laserablatie heet monsters genomen van de Romeinse fibulae en deze in het lab te Amsterdam verder onderzocht.

Theo Toebosch schreef voor Elsevier Weekly Magazine een artikel over de evenementen en de eerste resultaten die deze dagen opleverden. De verzamelde gegevens zijn belangrijk voor het onderzoek van promovendus Arjan Ruiter (Vrije Universiteit Amsterdam) en onze kennis over de werking van de Rijn als rijksgrens als het aankomt op de uitwisseling van grondstoffen en eindproducten over die grens tussen Romeinen en Germanen.

Lees het artikel hieronder.