Nieuws

Oproep! Inventarisatie archeologisch metaalvondsten Rijnenburg (Utrecht)

Het is begonnen! De komende maanden laat de gemeente Utrecht diverse archeologische onderzoeken uitvoeren in Rijnenburg. In het gebied rond en tussen de Nedereindseweg en de Ringkade zullen onder meer droneopnamen worden gemaakt en metingen met grondradar worden verricht. Begin volgend jaar volgt ook een eerste waarderend onderzoek door middel van proefsleuven. Doel is om de aanwezige archeologische resten beter in kaart te brengen. Deze onderzoeken dienen als bouwsteen voor een visie op de toekomstige ontwikkeling van Rijnenburg. In Rijnenburg is straks namelijk ruimte voor duurzame energie, natuurontwikkeling, nieuwe recreatieroutes en vanaf 2035 ook woningbouw.

Een archeologische schatkamer

Maar voor de planontwikkeling zal eerst het nodige archeologische onderzoek plaatsvinden. Rijnenburg kent namelijk een uitzonderlijk aantal archeologische vindplaatsen: minstens 45 en bijna allemaal goed bewaard! Deze liggen op een zogenaamde stroomrug, gevormd door een voorloper van de Hollandse IJssel. De meeste bewoningssporen dateren uit de Romeinse tijd. Het gebied van Rijnenburg vormde toen het directe achterland van de Romeinse rijksgrens, de limes. Veel van deze nederzettingen liggen langs de laatste rivierloop, die rond het begin van de jaartelling dichtslibde. Hun waarde wordt vergroot doordat het oorspronkelijke landschap waarin de nederzettingen ooit functioneerden, nog gaaf in de bodem aanwezig en voor een deel zelfs nog in het terrein zichtbaar is. Daarnaast liggen langs de Nedereindse weg en de Ringkade vele huisplaatsen en zelfs enkele kasteelterreinen uit de late middeleeuwen. Door dit alles kent Rijnenburg een rijk en goed geconserveerd bodemarchief dat binnen de provincie Utrecht uitzonderlijk te noemen is.

Inventarisatie metaalcollecties detectoramateurs

De gemeente inventariseert op dit moment welke waardevolle elementen er in Rijnenburg zijn op het gebied van bodem, landschap, natuur, recreatieve routes, enzovoort. Daartoe behoren natuurlijk ook cultureel erfgoed en archeologie. Al deze elementen worden meegenomen in de ruimtelijke scenario’s die de gemeente Utrecht in de loop van volgend jaar wil opstellen. De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht is in het kader hiervan momenteel bezig om ook zoveel mogelijk metaalvondsten van detectoramateurs uit het gebied in kaart te brengen. Dit vindt plaats in samenwerking met Portable Antiquities of the Netherlands(PAN), Landschap Erfgoed Utrecht en het project Constructing the Limes van de Universiteit Utrecht (C-Limes). Belangrijk, want elke vondst telt!

Dus, ben of was jij ooit met een metaaldetector actief in het gebied van Rijnenburg? Of heb je al eerder vondsten gemeld maar vond je nadien nog meer? Heel graag willen wij al jouw metaalvondsten meenemen in het grote archeologische avontuur van Rijnenburg. Jouw werk telt dus straks echt helemaal mee! Het plan? Jij meld aan en wij verwerken straks al jouw vondsten in de PAN database. Dat kan anoniem of op naam. Dat kan op afspraak met een bezoek in Castellum Hoge Woerd (De Meern) of we komen gewoon bij jou thuis. Erfgoed Utrecht inventariseert dan de gegevens per vindplaats in het gebied en bewaart deze zorgvuldig voor publicaties die pas verschijnen nadat een bepaalde vindplaats volledig is opgegraven en vrijgegeven voor ontwikkeling.

Waar meld jij je aan?

Aanmelden of voor meer informatie via n.kerkhoven@utrecht.nl, graag onder vermelding van Metaalvondsten Rijnenburg.

Blijf jij erbij?

Na aanmelding kun jij er straks voor kiezen om helemaal bij te blijven als het gaat om de archeologie van Rijnenburg. Dit doen we aan de hand van nieuwsbrieven, persoonlijke uitnodigingen voor presentaties inzake bijzondere resultaten, maar ook word jij straks uitgenodigd voor een bezoek aan de opgravingen. En waarom zou je straks dan ook niet gewoon een keer komen helpen bij het archeologisch veldwerk op jouw favoriete vindplaats?